top of page
zeynep-web foto_edited.jpg

Zeynep Öz 
Ergoterapist

Lise eğitimini 2011 yılında İstanbul Kadri Yörükoğlu Lisesi’nde okul birinciliği ile bitirdi. 

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümünden “yüksek şeref öğrencisi” olarak mezun oldu.
 

Üniversite eğitimi boyunca çeşitli alanlarda uygulamalı çalışmalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Duyu Bütünlüğü Ünitesi’nde yaygın gelişimsel bozukluğu, nörolojik problemi olan çocuklarla duyu bütünlüğü tedavisi uygulamaları, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, ince ve kaba motor becerilerin gelişimi, aile eğitimi, akademik becerilerin gelişimi konularında pratik uygulamalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Ergoterapi Kliniği’nde yaygın gelişimsel bozukluğu olan,  nörolojik problemi olan, down sendromu ve zihinsel geriliği olan farklı gelişim gösteren çocuklarla duyu bütünlüğü tedavisi, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kaba ve ince motor becerileri, grup eğitimi, aile eğitimi, akademik becerilerin gelişimi konularında uygulamalı olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Kliniği’nde nörolojik ve ortopedik problemi olan yetişkinlerde günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptı. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni tanısı almış ve diğer psikolojik problemleri olan kişilerde günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, iletişim ve sosyal beceri alanlarında uygulamalı çalışmalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji ve geriatri alanlarında ergoterapi uygulamaları yaptı.

 

“Parkinsonlu Bireylerde Müzik Eşliğinde Ritmik Hareket Tedavisinin Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Bağımsızlık Ve Aktivite Performansına Etkisi – 2 Olgu Raporu” başlıklı lisans bitirme teziyle mezun oldu.

 

Temmuz 2015’den beri Gelişim Bahçesi Çocuk Aktivite ve Danışmanlık’ta çocuklarının gelişimine yönelik anne-babalara sunulan destek çalışmalarına katılmaktadır. 

Kongreler, Organizasyonlar ve Sertifikalar:

 • Pediatrik Yeme Bozukluklarına DIR Bakış Açısı ile Yaklaşım, 2-3-9-10 Ocak 2021, Çiğdem Ergül M.S.

 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module 1, Ayres Sensory İntegration Theory, 13-16 Ağustos 2018, İstanbul, Susan Smith Roley OTD,OTR/L,FAOTA

 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module 2&3, Comprehensıve Assessment in ASI, 4-7 Kasım 2017, İstanbul, Shay McAtee MA, OTR/L

 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module 4&5, Clinical Reasoning & Fidelity in Ayres Sensory İntegration, 27 Şubat- 3 Mart 2018, İstanbul, Zoe Mailloux, OTD,OTR/L, FAOTA

 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module 6, Ayres Sensory İntegration İntervention, 9-12 Ağustos 2018, İstanbul, Susan Smith Roley OTD,OTR/L,FAOTA

 • DIR Floortime (201) Temel Düzey Kursu, Aralık 2017, İstanbul, Çiğdem Ergül M.S.

 • DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi Kursu, 15-16 Ekim 2016, İstanbul, Çiğdem Ergül M.S.

 • 2. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumu, 20-21 Mart 2021

 • 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, 12-13 Nisan 2019

 • 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi “ İfade Edici Dil Becerileri Zayıf Olan Otizmli Bireylerde Duyu Bütünleme ve Davranış Stratejileri” konulu çalıştay 13 Nisan 2019

 • DIR Floortime Sempozyumu, 7 Nisan 2019 

 • 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumu “ Otizme Duyusal Bakış”, 4 Mart 2018

 • Duyu Bütünleme Terapisi Uygulama Kursu, 5-7 Mart 2016, İstanbul, Uzm. Fzt. Yeşim Ünveren

 • Duyu Bütünleme Terapisi Değerlendirme Kursu, 8-10 Ocak 2016, İstanbul, Uzm. Fzt. Yeşim Ünveren 

 • Duyu Bütünleme Terapisi Teori Kursu, 20-22 Kasım 2015, İstanbul, Uzm. Fzt. Yeşim Ünveren

 • Ergoterapi Sempozyumu, (Konuşmacı, Otizm ve Ergoterapi-vaka sunumu) Mayıs 2017, Üsküdar Üniversitesi 

 • Duyu Bütünleme Sürecini Anlamak Semineri, Ekim 2015, İstanbul, Uzm. Fzt. Aymen Balıkçı

 • II. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi, Nisan 2015, Hacettepe Üniversitesi/ Ankara

 • I. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi, Mayıs 2014, Hacettepe Üniversitesi/Ankara

 • Görme Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Mayıs 2015, Hacettepe Üniversitesi / Ankara

 • Toplumsal Farkındalık Kongresi,   Nisan 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 

 • Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Hacettepe Üniversitesi / Ankara 

bottom of page