top of page
Yusufhan Özcan.jpeg

Yusufhan Özcan

Lise eğitimini Şevkiye Özel Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği’ne başladı. 2012 senesinde Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde ve OÇEM’de (Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi) farklı yaş ve engel grupları ile çalışarak tamamladığı stajının ardından lisans derecesini aldı.

2014-2016 yılları arasında TOHUM, Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda özel eğitim öğretmeni olarak, aile eğitimi, iş becerileri öğretimi ve kaynaştırma programları eğitimi yaptı. Aynı zamanda 2013-2016 yılları arasında vakıf bünyesinde özel eğitim alanında aldığı düzenli hizmet içi eğitim, süpervizyon ve yoğun gözlemler ile birlikte çocuk ve ailelere özel eğitim alanında hizmet verdi. 
 

2016-2017 yılları arasında İlkiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptı. 

2017-2019 yılları arasında İlkiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimci eğitmeni olarak aile eğitimi, stajyer yetiştirme, öğretmen yeterliliklerini değerlendirme ve geliştirme çalışmalarında bulundu. Yine aynı yıllar içinde İlkiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İş Atölyesi bölümünde eğitim koordinatörlüğü yaparak iş becerilerinin planlanması, öğretimi ve çocukların kendi maddi kaynaklarını yaratması ile ilgili çalışmaları yürüttü.

2019 yılı itibari ile Gelişim Bahçesi Çocuk Aktivite ve Danışmanlık Merkezi’nde ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetlerine katkıda bulunmaktadır. 
 

Çalışma Alanları:

 • 0-10 yaş arası bebek ve çocukların gelişimsel değerlendirilmesi

 • Gelişim geriliği ve davranış problemleri olan çocukların eğitsel çalışmalarla  

 • Desteklenmesi.

 • Okula hazırlık programlarının geliştirilip uygulanması

 • Özgül öğrenme güçlüğü

 • Otizm Spektrum Bozukluğu

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

 • Down Sendromu

Katıldığı Eğitim Programları:

 • Antecedent-based Intervention, The National Professional Development Center on ASD, 2021.

 • Cognitive Behavioral Intervention, The National Professional Development Center on ASD, 2021.

 • Differential Reinforcement, The National Professional Development Center ASD, 2021.

 • Discrete Trial Training, The National Professional Development Center on ASD, 2021.

 • Exercise, The National Professional Development Center on ASD, 2021.

 • Extinction, The National Professional Development Center on ASD, 2021.

 • Functional Behavior Assesment, The National Professional Development Center on ASD, 2021

 • Functional Communication Training, The National Professional Development Center on ASD, 2021

 • Modeling, The National Professional Development Center on ASD, 2021

 • Naturalistic Intervention, The National Professional Development Center on ASD, 2021

 • Picture Exchange Communication System (PECS), The National Professional Development Center on ASD, 2021

 • Prompting, The National Professional Development Center on ASD, 2021.

 • Reinforcement, The National Professional Development Center on ASD, 2020

 • Response Interruption and Redirection, The National Professional Development Center on ASD, 2020

 • Scripting, The National Professional Development Center on ASD, 2020

 • Self – Management, The National Professional Development Center on ASD, 2020

 • Visual Sapport, The National Professional Development Center on ASD, 2020

 • Parent Implament Intervention, The National Professional Development Center on ASD, 2020

 • GOBDÖ (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği – 2) Uygulayıcı Sertifikası, 2018

 • ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) Uygulayıcı Sertifikası, 2018.

 • Vokal Davranış Örneği Değerlendirme Aracı, Eğitimsel Değerlendirme Aracı Uygulayıcı Sertifikası, 2018.

 • İVO-ODS (Uyarlanmış Otizm Davranış Listesi, Sosyal Etkileşimi Değerlendirme Aracı, 2018.

 • Özel Eğitimde Beceri ve Kavram Öğretimi, 2016

 • Uygulamalı Davranış Analizi, 2014.

 • Zihinsel Engelli Çocuklar ve Özel Eğitim, 2014.

 • Otistik Çocukların Eğitimi, 2014.

 • PECS Anadolu Üniversitesi, 2012.

Kullanılan Müfredatlar:

 • ABBLS-R

 • LANGUAGE LEARNING

 • AFLS

Verdiği Seminer ve Eğitimler:

 • Uygulamalı Davranış Analizi 

 • Yapılandırılmış Eğitim-Yapılandırılmamış Eğitim

 • Otizmde i-pad teknolojisi kullanımı

 • Davranış Değiştirme

 • Etkinlik Çizelgeleri

 • Replikli Öğretim

 • Ayrık Denemelerle Öğretim

 • Pekiştirme

 • Video Model

 • Şekil Verme

 • Uyaran Kontrolü

 • Fırsat Öğretimi

 • Akran temelli uygulamalar

 • Aile temelli uygulamalar

 • Otizmli Çocuklar İçin i-pad Uygulamaları

 • Otizmli Çocuklara Okuma-Yazma Öğretimi

 • Otizmli Çocuklara Matematik Öğretimi

 • Otizmli Çocuklara Beceri-Kavram Öğretimi

 • Bilişsel Strateji Öğretimi

 • Etkileşim Temelli Uygulamalar

 • Online Aile Temelli Öğretim

 • Müzik , Ritim ve Enstrüman  Öğretimi

bottom of page