top of page

Yürütücü işlev becerileri beynin pre-frontol bölgesinde kümelenen, daha çok akıl yürütmeye dayalı yüksek seviye beceriler olarak tanımlanırlar. Bu becerilerden en önemlileri özdenetim (Öz-kontrol), öz-düzenleme (Öz-yönetim), çoklu görevleri önceliklerine göre sıralama (planlama), organize olma gibi becerilerdir. Bu beceriler de bireylerin karar-alma, kısa ve uzun vadeli plan yapma, çalışan bellek, yönlendirmelere hızlı cevap verebilme, gereksiz uyaranları elimine ederek ve bilişsel esneklikle birlikte problem çözme davranışlarını etkiler. Bu beceri alanlarında zorluk yaşayan bireyler yürütücü işlev bozukluğu problemi ile tanımlanırlar. Bu beceriler akademik yaşantıda öğrenme, ödev yapma, çalışmalarını planlama gibi alanlardan bireysel sorumluluklarını alarak günlük yaşam gerekliliklerini ortaya koyamamaya kadar pek çok alanı etkilerler. Yürütücü işlev bozuklukları özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilişkilendirilir. Dikkat problemi olan çocuklarda sıklıkla görülen bir özellik olarak da bilinir. Bu alanda zorluk yaşayan çocuklara psiko-eğitsel çalışmalar içinde destek olunmaya çalışılır. 

Yürütücü İşlev Bozukluğu

bottom of page