top of page

Gelişimsel iletişim bozukluğu yaşayan, sosyal olarak etkileşime girmede çekingen kalan, karşılıklı sosyal etkileşimin temel becerilerini geliştirmekte zorlanan çocuklar için bu alanları destekleyecek şekilde psiko-eğitsel çalışmalar planlanır. Yaşanılan sürece eşlik eden dil problmei ya da duyusal-motor zorlukların varlığında dil konuşma terapisi ile duyu bütünlemesi terapisi de çalışma planına dahil edilir. 

Sosyal İletişim Bozukluğu

bottom of page