top of page
semra arslan.jpeg

Semra Arslan

1993 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi’nde tamamladı.  Lisans eğitimine Maltepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile başladı. Öğrenimi sırasında aynı üniversitede çift ana dal programı ile birlikte Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünü kazandı. İki bölümden de onur derecesi ile 2018 yılında mezun oldu. 2020 yılında başladığı Biruni Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü yüksek lisans eğitiminde derslerini bitirip, tez çalışmasına devam etmektedir. 

Meslek hayatının ilk yılında bir rehabilitasyon merkezinde çok engele sahip çocuk ve yetişkinlerle çalıştı. 2016-2017 yılları arasında zorunlu stajını Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda yaptı. Aynı kurumda 2017-2020 yılları arasında özel eğitim öğretmeni olarak hizmet verdi. 2020-2021 yılları arasında bir özel eğitim kurumunda Özel Eğitim Koordinatörü olarak görev aldı. 2021 Eylül ayı itibari ile Gelişim Bahçesi Çocuk Aktivite ve Danışmanlık ekibine katılmıştır. 

Ulusal, Bilimsel Toplantilarda Sunulan ve Bildiri Kitabinda Basılan Bildiriler:

Arslan, S., Korkmaz H., Ceyhun, A. ‘’Vaka Çalışması: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Tablet Kullanarak İstek Bildirme Becerisinin Öğretimi’’ Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde sunulan sözlü bildiri. Gaziantep, 2020.
 

Katıldığı Eğitim Programları:

  • DIR Modeli ve DIR FLOORTIME 201/ A-1 Temel Kapasiteleri Destekleme Eğitimi- Linus Danışmanlık Merkezi

  • DIR Modeli ve DIRFLOORTIME 101 Başlangıç Düzeyi Eğitimi. Ocak 2021, Linus Danışmanlık Merkezi.

  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Mart 2021. Dikkat Antalya Araştırma Merkezi

  • GOBDÖ-2-TV Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2 Türkçe Versiyonu, Şubat 2021, Pilumunus Özel Eğitim ve Danışmanlık

  • Fotografik Tanıma Temelli Okuma Yöntemi Eğitimi, Eylül 2020, Disleksi Araştırmaları Enstitüsü-Çözüm Disleksi.

  • IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme, Haziran 2020, Pilumunus Özel Eğitim ve Danışmanlık.
  • OÇİDEP (Otizmli Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı)- Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Birimi

  • Portage Erken Eğitim Değerlendirme Ölçeği

  • Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Mart 2017, Engelliler Araştırma Enstitüsü- Anadolu Üniversitesi.

  • Türk İşaret Dili Eğitimi 1. Ve 2. Seviye, Düşler Akademisi.

bottom of page