top of page

Psiko-eğitsel destek çalışmaları çocukların duygu, düşünce ve davranışlarına bütüncül olarak yaklaşarak yaşadıkları duyusal-regülasyon, duygusal-regülasyon, sosyal etkileşim, bilişsel, dil, motor ve akademik gelişim alanlarındaki zorlukların desteklenmesini amaçlar. Öncelikle, çocuğun klinisyen ile karşılıklı etkileşime girme ve pozitif bir bağ kurma temeline dayanır. Karşılıklı güvene dayalı ve pozitif çerçeve çizilerek kurulan etkileşim temelleri üzerinde farklı yöntemlerin oyun ve akitiviteler içine yedirilmesi ile şekillendirilir. 

PHOTO-2021-05-20-22-53-11 (3).jpg

Psiko-Eğitsel Destek Çalışmaları

Kullanılan Yöntemler: 
Gelişim Bahçesi’nde yapılan psiko-eğitsel destek çalışmalarında fırsat öğretimi, olumlu davranışın pekiştirilmesi gibi temel öğrenme prensiplerine dayalı yöntemlerin yanında, oyun terapisi ve ‘floortime’ gibi ilişki temelli yöntemler bir arada harmanlanarak kullanılmaktadır.  
 
Psiko-Eğitsel Destek Çalışmaları Nasıl Planlanır?-İlk Başvuru ve Sonrası: 
Psiko-eğitsel destek çalışmalarının planlanması için öncelikle güncel problem, çocuğun davranışlarında ailenin dikkatini çekenler ve bebek/çocuğun doğumundan itibaren özgeçmiş bilgisi aileden alınır. İlaveten, bebek/çocuğun davranış ve tutumları oyun/aktivite ortamında karşılıklı etkileşim kurulmaya çalışılarak klinisyen tarafından gözlenir. Başvurulan nedene göre çocuğun davranışları/performansı standart kriterler/ölçümler doğrultusunda da değerlendirilir. Çocuk okula gitmekte ise öğretmen ve diğer okul yönetiminden de süreç içinde bilgi elde edilir. Psiko-eğitsel çalışmaların içeriği tüm bu alanlardan elde edilen bilgilere göre belirlenir. 

 

Psiko-eğitsel çalışmaların hedefleri belirlendikten sonra hangi sıklıkta ve hangi ortamlarda (Okul ya da ev gibi) gerçekleştirileceği planlanarak uygulamaya geçilir. 

 

Çalışma planının içerdiği hedeflerin ne kadar süre (Örneğin 1 ay, 3 ay ya da 6 ay gibi) ile çalışılacağı belirlenerek süre bitiminde çalışma planı tekrar değerlendirilir. Bu şekilde çalışmaların sonlandırılmasına ya da yeni amaçlarla tekrar şekillendirilmesine karar verilir.   

 

Gelişim Bahçesi’nde kullanılan standart değerlendirme ölçeklerinden bazıları şunlardır:

  • Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı, GEÇDA

  • BAYLEY-III Bebek ve Çocuk Değerlendirme Ölçeği

  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri

  • Denver-II Gelişimsel Tarama Ölçeği  

bottom of page