top of page

   Çocuklar ilkokula hazırlık süreci olarak da adlandırılan 5-6 yaş ve okul başlangıcı olan 1. ve 2. Sınıf dönemlerinde dikkati çekecek şekilde sosyal-duygusal alanlarda ve akademik olarak öğrenme zorlukları yaşayabilirler. Sosyal-duygusal alanlarda arkadaş ilişkilerinde zorlanma, sınıf/okul kurallarına uymada zorlanma, ani duygusal iniş çıkışlar ile öfke kontrolünde zorlanmalar görülebilir. Akademik olarak da çocuğun kendi getirdiği mizacının etkisi sonucu dikkatini toparlayamama (“dikkat eksikliği”), ani-fevri hareketlerde bulunma “dürtüsellik”, yeterli sürede ve uygun hızda bir amaçta kalamama (“hiperaktivite”), sosyal olarak içinde bulunduğu problemleri çözememe ve duygusal regülasyonunu sağlayamama (sosyal-duygusal beceri eksikliği) zorlukları yaşayabilir. Bu meseleler bir çocukta tek tek görülebildiği gibi genellikle de birbirini tetikleyecek şekilde bir kaçı ya da hepsi bir arada görülürler. Bu mizaci özellikler nedeniyle çocuklar diğer akranlarına göre daha zorlu ve farklı öğrenme süreçlerine sahip olabilirler. Bu süreçlerde çocukların gelişimlerini, kendi getirdikleri temel mizaci özelliklerini şekillendirerek, beklenen yetilerini geliştirmelerine fırsat sağlayarak desteklemek gerekir. Bu amaçla sosyal-duygusal becerilerin geliştirilmesine yönelik psikoterapötik çalışmalar yapılır. İlaveten, akademik öğrenme süreçlerini desteklemeye yönelik de psiko-eğitsel çalışmalar yapılır. 


   Çocukta bu türlü sosyal-duygusal ve öğrenme zorluklarının varlığı klinik gözlem, aileden alınan bilgiler ve standart testlerin sonuçlarının hep birlikte yorumlanması yoluyla saptanır. Bu amaçla Gelişim Bahçesi’nde kullanılan standart ölçümlerden bazıları şunlardır:


   Okul öncesi Dönem Standart Ölçümleri: 

  1. Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi

  2. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi (Developmental Test of Visual  Perception, Second Edition-DTVP-2

 

   Okul Dönemi Standart Ölçümleri:

  1. WISC-R, Wechsler ÇoCuklar İçin Zeka Testi-Revised

  2. WISC-IV, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV
     

Okula Hazırlık ve Öğrenme Zorunlukları

bottom of page