top of page

Kreş ortamı, çocukların yetişkinle etkileşim kurarak öğrendiği sosyal ve iletişim becerilerini ve sosyal-duygusal problem çözme, duygusal regülasyon becerilerini akranla iletişim içinde ortaya çıkarabilmesini ve geliştirmesini destekler. Bazı çocuklar için kreş ortamı çok yönlü olarak işitsel, görsel, hareket ve yoğunluk gibi uyaran sağlaması nedeniyle kolay adapte olunamayan ortamlardır. İhtiyaçları olan şey kendi kişisel duygusal ve duyusal farklılıklarına göre yaklaşılarak gerekli becerilerin ortaya çıkabilmesi için bire bir ve sürekli desteğin verilmesidir. Benzer yaklaşım, kendi kişisel mizaci ve öğrenme süreçlerindeki farklılıklar nedeniyle okul ortamına adapte olmakta zorlanan çocuklar için de geçerlidir. Bu zorlukları yaşan çocuklar için kreş ve okula adapte olmalarını desteklemek, sunulan öğretim fırsatlarını en etkili şekilde faydalanmalarına yardımcı olmak amacıyla destek çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar çocuğun/öğrencinin okul ortamında gözlenmesi, ihtiyaçlarının belirlenerek bireysel çalışmalara yansıtılması, öğretmen ve okul yönetiminin çocuğun gereksinimleri doğrultsusunda desteklenmesi, okul ortamının çocuğa uyumlu olacak şekilde yapılandırılması gibi ayrıntıları kapsar. Çocuğun/öğrencinin okula uyum için gerekli olan becerileri geliştikçe sonlandırılır. 

Kreş/Okul Ortamında Destekleme Çalışmaları

bottom of page