top of page

   Erken çocukluk (0-3 Yaş), geç çocukluk (3-6 Yaş) ve ilkokul (6-10 Yaş) döneminde aşağıda sıralanan alanlarda zorluk yaşayan çocuklara hizmet verilmektedir.   

 

   Erken Çocukluk Döneminde 

       uyku
       yeme
      duyusal-regulasyon zorlukları alanlarında çalışılmaktadır. 

 

 Bu alanda yaşanılan zorluklarda bebeğin/çocuğun bütüncül ve gelişimsel olarak klinik psikolog tarafından değerlendirilmesinin ardından duyusal profili, bireysel farklılıkları, mizacının getirdikleri ve ebeveyn tutum ve davranışlarının da incelenmesi ile duyu bütünlemesi/ergoterapi ile  psiko-eğitsel destek çalışmalarından ihtiyacı olanlara yönlendirilmesi yapılır. Planlanan çalışmalara ebeveynlerin ve birincil bakım verenlerin dahil edilmesi ile destek çalışmaları sürdürülür.  

Erken Çocukluk Dönemi

bottom of page