top of page

Dikkat eksikliği hiperative tanısı konulmuş okul çocukları ve şüphesi bulunan okul öncesi çocuklarının yaşadıkları zorluklar belirli standart ölçümler ya da bilgi formları yoluyla anne babadan, öğretmenlerden ve çocukların davranış ve tutumları üzerinden saptanır. Çocukların günlük yaşantılarında ve okul yaşantıları ile akran ilişkilerinde zorluk oluşturan eğilimleri ile bireysel farklılık ve mizaci özellikleri saptanır. Organize olma, odaklanma, hareketlerini kontrol edip düzenleyebilme, hızlarını yavaşlatıp kendilerini durdurabilme, öfkelerini kontrol edebilme, arkadaş edinme ve arkadaşlığı sürdürebilme, ilişkilerde yaşadığı hayal kırıklığı ile baş edebilme gibi alanlada destek olmak üzere psiko-eğitsel çalışmalar planlanır. İlaveten dürtüsellik ve aşırı hareketlilik durumlarını destekleyecek şekilde duyu bütünlemesi çalışmaları da planlarına eklenebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

bottom of page