top of page
Aylin-web sitesiPHOTO-2021-05-21-20-18-54 (1)_edited.jpg

Aylin Tetik Kabil
Uzman Klinik Psikolog

Lise eğitimini İzmir Karşıyaka Lisesi’nde tamamladı. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bölüm ikincisi olarak ve ‘yüksek onur derecesi’ ile bitirdi. 2005 senesinde aynı üniversitede, otizm teşhisi alabilecek çocukların erken dönemde fark edilmelerini sağlayan ve İngiltere’de geliştirilmiş olan bir tarama ölçeğinin (CHAT) Türkiye’de kullanılmasını sağlamak amacıyla geçerlik-güvenirlik çalışmasını yaptığı “Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak Klinik Psikoloji bilim uzmanlığı derecesini aldı.

2003-2004 yılları arasında bir senelik zorunlu stajını TOHUM, Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda yaptı. Aynı kurumda 2004-2006 yılları arasında psikolojik değerlendirme ekibinde psikolog olarak çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda 2003-2006 yılları arasında Vakıf bünyesinde özel eğitim alanında aldığı düzenli hizmet içi eğitim, süpervizyon ve yoğun gözlemler ile birlikte çocuk ve ailelere özel eğitim alanında hizmet verdi.

 

2004 yılında özgül öğrenme güçlüğü alanında çalışmalarına başladı. Özgül öğrenme güçlüğünün tespit edilmesi ve müdahale edilmesi alanlarında halen çalışmalarını sürdürmektedir.

 

2006-2007 yılları arasında Kidzone Çocuk Aktivite Merkezi’nde çocuk-ebeveyn etkileşimini desteklemeye ve sağlıklı çocuk yetiştirmeye yönelik ebeveyn tutum-davranışlarını güçlendirme amaçlı ‘Ebeveyn Destek Grubu’nun yönetici klinisyeni olarak çalışmıştır. 

 

2005 Şubat-2014 Ekim arasında Günışığı Çocuk Merkezi’nde aile ve çocuklara yönelik olarak psikolojik ve gelişimsel değerlendirme, erken eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile aile ve bakıcı eğitimleri alanlarında yoğun çalışmalarını sürdürmüştür.

 

2007-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Tıp Merkezi’nde psikometrik ölçüm, gelişim değerlendirme ve psiko-eğitsel çalışmalar planlama amaçlarıyla çalışmıştır.

 

2011-2013 yılları arasında da Sabancı Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık biriminde klinik psikolog olarak çalışmıştır.

 

2008 yılında Virginia/ABD’de düzenlenen DIR/Floortime enstitüsüne katılarak DIR/floortime eğitimine başlamıştır. DIR-B sertifikasını almıştır. Halen bu alandaki eğitimlerine devam etmektedir.

 

2014’te Gelişim Bahçesi Çocuk Aktivite ve Danışmanlık Merkezi’ni kurmuştur. Halen, çocuklarla ve aileleriyle sosyal, duygusal ve akademik becerileri destekleme çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Çalışma Alanları

 • 0-10 yaş arası bebek ve çocukların gelişimsel değerlendirilmesi

 • Çocuk gelişiminde görülen zorluk ya da eksikliklerin erken dönemde tespit edilmesi

 • Erken destek programlarının hazırlanması ve uygulanması

 • Gelişim geriliği ve davranış problemleri olan çocukların psiko-eğitsel çalışmalarla desteklenmesi

 • Okul olgunluğunun değerlendirilmesi

 • Okula hazırlık programlarının geliştirilip uygulanması

 • Özgül öğrenme güçlüğü

 • Yaygın gelişimsel bozukluk ve otizm

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

 • Sosyal-duygusal ve iletişim problemi olan çocukların DIR FLOORTIME yaklaşımı ile desteklenmesi

 • Ebeveyn danışmanlığı ve eğitimi

 • Sosyal-duygusal becerilerin gelişimi, problemler ve müdahaleleri

Katıldığı Eğitim Programları

 • Çocuğun Bireysel Profilinin Oluşturulması ve İşlevsel Duygusal Değerlendirme Ölçeği (The Functional Emotional Assessment Scale- FEAS) Kullanımı, Gil Tippy, PsyD 2019.

 •  PASS Bilişsel Müdahale Programı Eğitimi, Doç. Dr. Tamer Ergin, Çocuk Psikolojisi Derneği, 2019.

 • The Get Permission Approach to Pediatrik Mealtime Challanges - Pediatrik Yeme Sorunlarına Yönelik bir Yöntem, Marsha Dunn Klein, 2018.

 • Yüksek Fonksiyonlu Otizm, Asperger Sendromu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukları Yanlış İnanç Testleri ile Değerlendirme, Sosyal Beceri Çalışmaları ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi- Doç. Dr. Alev Girli, 2017.

 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği -2- Türkçe Versiyonu, GOBDÖ-2-TV (Gilliam Autism Rating Scale, GARS-2) Kullanım Eğitimi, İbrahim H. Diken, 2017.

 • BAYLEY III, Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği Uygulama ve Skorlama Eğitimi- Betty Hutchon, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 2017  

 • Zihinselleştirme Temelli Aile Terapisi Temel Eğitimi (Mentalization-Based Treatment for Families-MBT-F), 2016. 

 • Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ) Uygulama Eğitimi, Doç. Dr. Ebru Aktan Acar, Türk Psikologlar Derneği, 2015. 

 • Cognitive Assessment System (CAS) Uygulayıcısı Sertifika Eğitimi- Doç. Dr. Tamer Ergin- İstanbul Üniversitesi, 2014.

 • Sınav Performansını Geliştirme (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

 • DIR floortime-Özel ve Yoğunlaştırılmış Uygulamalı Süpervizyon, (Rosemary White, OTR/L), 2011.

 • Theraplay Oyun Terapisi.

 • Wait, Wach, Wonder Terapi Yaklaşımı (Oyun Terapisi).

 • DIR Floortime Temel Uygulayıcı Eğitimi B seviyesi (DIR Institute,  Virginia/Amerika), 2008.

 • Sensory Organization and the Developmental, Individual Difference, Relationship Based Model  (Rosemary White, Virginia/ABD), 2008.

 • Regulatory Sensory Processing Disorders (Online post conference workshop by Stanley Greenspan, M.D. and Rosemary White, OTR/L, DIR Institute), 2008.

 • The Basic Course on the DIR-Floortime Model, (Online conference by Stanley Greenspan, M.D., DIR Institute), 2008. 

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Müdehalesi (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar) 

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Modelinin Kaygı Bozukluklarına Uygulanması 

 • Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA) Uygulayıcı Eğitimi, 2007.

 • Filial Terapi (Oyun Terapisi).

 • Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi (The Infancy and Early Childhood Training Course).

 • Psiko Eğitimsel Profil (Psychoeducational Profile-Revised, PEP-R) Uygulayıcı Eğitimi, 2004. 

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Eğitimi, 2004.

 • Bağlanma ve Tepkisel Bağlanma Bozuklukları (Charles Zeanah, M.D. İzmir), 2004.

 • ‘KÜÇÜK ADIMLAR’ 0-4 Yaş Arası Erken Dönem Gelişim Destekleme Programı Uygulayıcı Eğitimi, 2004.

 • Özel Eğitimde Beceri ve Kavram Öğretimi, 2004

 • Uygulamalı Davranış Analizi, 2004

 • Zihinsel Engelli Çocuklar ve Özel Eğitim, 2003.

 • Otistik Çocukların Eğitimi, 2003.

 • Eğitimsel Yaklaşımlar (TEACCH), 2003.

 • Otizmde Tanı, Tıbbi ve Eğitsel Yaklaşımlar, 2003.

Verdiği Seminer ve Eğitimler

 • Ebeveyn Öz Yeterlilik Algısının Çocuktaki Problem Davranışlara Etkisi ve Özel Gereksinimli Bireyler, Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Bölümü (2020)

 • Problem Davranışlar ve Azaltılması – Psikososyal Yaklaşım. II. Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM) Sempozyumu, Koç Üniversitesi (2019)

 • Problem Davranışlara Psikoloji, Özel Eğitim ve Ergoterapi Bakış Açılarıyla Yaklaşma, Koç Üniversitesi Otizm Yaz Okulu (2019)

 • Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT) Uygulama, Değerlendirme ve Sonuçları Yorumlama Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Bölümü (2018)

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Otizm ve Erken Dönemde Tespit Edilmesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (2009)

 • Çocuk gelişimi alanlarında bakıcı bilgi, tutum ve davranışlarını destekleme-geliştirme eğitimi 6 Modül, Günışığı Çocuk Merkezi (2007)

 • Aile İçi İletişim, Problemleri ve Çözüm Önerileri, Kadınlar El Ele Derneği-Van (2007)

 • 1-3 Yaşlarındaki Çocukların Gelişimini Oyun Temelli Destekleme, Kidzone Çocuk Aktivite Merkezi (2006)

 • Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) Uygulama, Değerlendirme ve Sonuçları Yorumlama Eğitimi, İstanbul  Zihinsel Engelliler Vakfı (2006)

 • Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT) Uygulama, Değerlendirme ve Sonuçları Yorumlama Eğitimi, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı (2006)

 • Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT) Uygulama Değerlendirme ve Sonuçları Yorumlama Eğitimi, İzmit İl Sağlık Müdürlüğü (2006)

 • Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT) Uygulama, Değerlendirme ve Sonuçları Yorumlama Eğitimi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü (2006)

bottom of page